CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN – HAI ĐỨA TRẺ, MỘT ĐÔI GIÀY VÀ TÂM HỒN KHÔNG ĐỐ KỊ